POIR

Fundusze

Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla BMG Entertainment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 83 825,73 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%.