POIR

Nagrody

Pula nagród o wartości ponad 20 000 złotych!

 

Wariant I – gwarantowana pula nagród

Klasyfikacja indywidualna – kategoria A

PozycjaNagroda finansowaNagroda rzeczowa
1. miejsce1 800 PLNKula rotacyjna
2. miejsce1 500 PLNKula rotacyjna
3. miejsce1 300 PLNKula rotacyjna
4. miejsce1 000 PLNKula rotacyjna
5. miejsce800PLNKula rotacyjna
6. miejsce600 PLNKula rotacyjna
7. miejsce500 PLNKula rotacyjna
8. miejsce300 PLNKula rotacyjna
9. miejsce100 PLN 
10. miejsce100 PLN
11. miejsce100 PLN
12. miejsce100 PLN
13. miejsce100 PLN
14. miejsce100 PLN
15. miejsce100 PLN
16. miejsce100 PLN
17. miejsce100 PLN
18. miejsce100 PLN
19. miejsce100 PLN
20. miejsce100 PLN
Pula nagród9 000 PLN6 000 PLN
Łączna wartość puli nagród w kategorii A: 15 000 PLN

Klasyfikacja indywidualna – kategoria B

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce450 PLN
2. miejsce300 PLN
3. miejsce200 PLN
4. miejsce150 PLN
5. miejsce100 PLN
6. miejsce100 PLN
7. miejsce100 PLN
8. miejsce100 PLN
Pula nagród w kategorii B:1 500 PLN

Nagrody w klasyfikacji par

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce800 PLN
2. miejsce500 PLN
3. miejsce200 PLN
Pula nagród1 500 PLN

Pinfall środa+czwartek | czwartek + piątek | piątek + sobota – 3 osobne kategorie

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce500 PLN
2. miejsce300 PLN
3. miejsce200 PLN
Pula nagród3 x 1 000 PLN

Nagrody dodatkowe

Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – juniorKula rotacyjna, pamiątkowy puchar
Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – kobietaKula rotacyjna, pamiątkowy puchar

 

 

Wariant II – pula nagród gwarantowana przy ilości co najmniej 190 entry

Klasyfikacja indywidualna – kategoria A

PozycjaNagroda finansowaNagroda rzeczowa
1. miejsce2 000 PLNKula rotacyjna
2. miejsce1 700 PLNKula rotacyjna
3. miejsce1 500 PLNKula rotacyjna
4. miejsce1 200 PLNKula rotacyjna
5. miejsce1 000PLNKula rotacyjna
6. miejsce800 PLNKula rotacyjna
7. miejsce600 PLNKula rotacyjna
8. miejsce400 PLNKula rotacyjna
9. miejsce150 PLN 
10. miejsce150 PLN
11. miejsce150 PLN
12. miejsce150 PLN
13. miejsce150 PLN
14. miejsce150 PLN
15. miejsce150 PLN
16. miejsce150 PLN
17. miejsce150 PLN
18. miejsce150 PLN
19. miejsce150 PLN
20. miejsce150 PLN
Pula nagród11 000 PLN6 000 PLN
Łączna wartość puli nagród w kategorii A: 17 000 PLN

Klasyfikacja indywidualna – kategoria B

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce450 PLN
2. miejsce300 PLN
3. miejsce200 PLN
4. miejsce150 PLN
5. miejsce100 PLN
6. miejsce100 PLN
7. miejsce100 PLN
8. miejsce100 PLN
Pula nagród w kategorii B:1 500 PLN

Nagrody w klasyfikacji par

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce1 000 PLN
2. miejsce600 PLN
3. miejsce400 PLN
Pula nagród2 000 PLN

Pinfall środa+czwartek | czwartek + piątek | piątek + sobota – 3 osobne kategorie

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce500 PLN
2. miejsce300 PLN
3. miejsce200 PLN
Pula nagród3 x 1 000 PLN

Nagrody dodatkowe

Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – juniorKula rotacyjna, pamiątkowy puchar
Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – kobietaKula rotacyjna, pamiątkowy puchar

 

 

Wariant III – pula nagród gwarantowana przy ilości co najmniej 230 entry

Klasyfikacja indywidualna – kategoria A

PozycjaNagroda finansowaNagroda rzeczowa
1. miejsce2 500 PLNKula rotacyjna
2. miejsce2 000 PLNKula rotacyjna
3. miejsce1 800 PLNKula rotacyjna
4. miejsce1 350 PLNKula rotacyjna
5. miejsce1 100PLNKula rotacyjna
6. miejsce900 PLNKula rotacyjna
7. miejsce750 PLNKula rotacyjna
8. miejsce600 PLNKula rotacyjna
9. miejsce250 PLN 
10. miejsce250 PLN
11. miejsce250 PLN
12. miejsce250 PLN
13. miejsce250 PLN
14. miejsce250 PLN
15. miejsce250 PLN
16. miejsce250 PLN
17. miejsce250 PLN
18. miejsce250 PLN
19. miejsce250 PLN
20. miejsce250 PLN
Pula nagród14 000 PLN6 000 PLN
Łączna wartość puli nagród w kategorii A: 20 000 PLN

Klasyfikacja indywidualna – kategoria B

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce600 PLN
2. miejsce400 PLN
3. miejsce300 PLN
4. miejsce200 PLN
5. miejsce150 PLN
6. miejsce150 PLN
7. miejsce100 PLN
8. miejsce100 PLN
Pula nagród w kategorii B:2 000 PLN

Nagrody w klasyfikacji par

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce1 400 PLN
2. miejsce1 000 PLN
3. miejsce600 PLN
Pula nagród3 00 PLN

Pinfall środa+czwartek | czwartek + piątek | piątek + sobota – 3 osobne kategorie

PozycjaNagroda finansowa
1. miejsce500 PLN
2. miejsce300 PLN
3. miejsce200 PLN
Pula nagród3 x 1 000 PLN

Nagrody dodatkowe

Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – juniorKula rotacyjna, pamiątkowy puchar
Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – kobietaKula rotacyjna, pamiątkowy puchar