Nagrody

Pula nagród o wartości ponad 20 000 złotych!

 

Wariant I – gwarantowana pula nagród

Klasyfikacja indywidualna – kategoria A

Pozycja Nagroda finansowa Nagroda rzeczowa
1. miejsce 1 800 PLN Kula rotacyjna
2. miejsce 1 500 PLN Kula rotacyjna
3. miejsce 1 300 PLN Kula rotacyjna
4. miejsce 1 000 PLN Kula rotacyjna
5. miejsce 800PLN Kula rotacyjna
6. miejsce 600 PLN Kula rotacyjna
7. miejsce 500 PLN Kula rotacyjna
8. miejsce 300 PLN Kula rotacyjna
9. miejsce 100 PLN
10. miejsce 100 PLN
11. miejsce 100 PLN
12. miejsce 100 PLN
13. miejsce 100 PLN
14. miejsce 100 PLN
15. miejsce 100 PLN
16. miejsce 100 PLN
17. miejsce 100 PLN
18. miejsce 100 PLN
19. miejsce 100 PLN
20. miejsce 100 PLN
Pula nagród 9 000 PLN 6 000 PLN
Łączna wartość puli nagród w kategorii A: 15 000 PLN

Klasyfikacja indywidualna – kategoria B

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 450 PLN
2. miejsce 300 PLN
3. miejsce 200 PLN
4. miejsce 150 PLN
5. miejsce 100 PLN
6. miejsce 100 PLN
7. miejsce 100 PLN
8. miejsce 100 PLN
Pula nagród w kategorii B: 1 500 PLN

Nagrody w klasyfikacji par

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 800 PLN
2. miejsce 500 PLN
3. miejsce 200 PLN
Pula nagród 1 500 PLN

Pinfall środa+czwartek | czwartek + piątek | piątek + sobota – 3 osobne kategorie

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 500 PLN
2. miejsce 300 PLN
3. miejsce 200 PLN
Pula nagród 3 x 1 000 PLN

Nagrody dodatkowe

Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – junior Kula rotacyjna, pamiątkowy puchar
Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – kobieta Kula rotacyjna, pamiątkowy puchar

 

 

Wariant II – pula nagród gwarantowana przy ilości co najmniej 190 entry

Klasyfikacja indywidualna – kategoria A

Pozycja Nagroda finansowa Nagroda rzeczowa
1. miejsce 2 000 PLN Kula rotacyjna
2. miejsce 1 700 PLN Kula rotacyjna
3. miejsce 1 500 PLN Kula rotacyjna
4. miejsce 1 200 PLN Kula rotacyjna
5. miejsce 1 000PLN Kula rotacyjna
6. miejsce 800 PLN Kula rotacyjna
7. miejsce 600 PLN Kula rotacyjna
8. miejsce 400 PLN Kula rotacyjna
9. miejsce 150 PLN
10. miejsce 150 PLN
11. miejsce 150 PLN
12. miejsce 150 PLN
13. miejsce 150 PLN
14. miejsce 150 PLN
15. miejsce 150 PLN
16. miejsce 150 PLN
17. miejsce 150 PLN
18. miejsce 150 PLN
19. miejsce 150 PLN
20. miejsce 150 PLN
Pula nagród 11 000 PLN 6 000 PLN
Łączna wartość puli nagród w kategorii A: 17 000 PLN

Klasyfikacja indywidualna – kategoria B

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 450 PLN
2. miejsce 300 PLN
3. miejsce 200 PLN
4. miejsce 150 PLN
5. miejsce 100 PLN
6. miejsce 100 PLN
7. miejsce 100 PLN
8. miejsce 100 PLN
Pula nagród w kategorii B: 1 500 PLN

Nagrody w klasyfikacji par

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 1 000 PLN
2. miejsce 600 PLN
3. miejsce 400 PLN
Pula nagród 2 000 PLN

Pinfall środa+czwartek | czwartek + piątek | piątek + sobota – 3 osobne kategorie

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 500 PLN
2. miejsce 300 PLN
3. miejsce 200 PLN
Pula nagród 3 x 1 000 PLN

Nagrody dodatkowe

Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – junior Kula rotacyjna, pamiątkowy puchar
Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – kobieta Kula rotacyjna, pamiątkowy puchar

 

 

Wariant III – pula nagród gwarantowana przy ilości co najmniej 230 entry

Klasyfikacja indywidualna – kategoria A

Pozycja Nagroda finansowa Nagroda rzeczowa
1. miejsce 2 500 PLN Kula rotacyjna
2. miejsce 2 000 PLN Kula rotacyjna
3. miejsce 1 800 PLN Kula rotacyjna
4. miejsce 1 350 PLN Kula rotacyjna
5. miejsce 1 100PLN Kula rotacyjna
6. miejsce 900 PLN Kula rotacyjna
7. miejsce 750 PLN Kula rotacyjna
8. miejsce 600 PLN Kula rotacyjna
9. miejsce 250 PLN
10. miejsce 250 PLN
11. miejsce 250 PLN
12. miejsce 250 PLN
13. miejsce 250 PLN
14. miejsce 250 PLN
15. miejsce 250 PLN
16. miejsce 250 PLN
17. miejsce 250 PLN
18. miejsce 250 PLN
19. miejsce 250 PLN
20. miejsce 250 PLN
Pula nagród 14 000 PLN 6 000 PLN
Łączna wartość puli nagród w kategorii A: 20 000 PLN

Klasyfikacja indywidualna – kategoria B

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 600 PLN
2. miejsce 400 PLN
3. miejsce 300 PLN
4. miejsce 200 PLN
5. miejsce 150 PLN
6. miejsce 150 PLN
7. miejsce 100 PLN
8. miejsce 100 PLN
Pula nagród w kategorii B: 2 000 PLN

Nagrody w klasyfikacji par

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 1 400 PLN
2. miejsce 1 000 PLN
3. miejsce 600 PLN
Pula nagród 3 00 PLN

Pinfall środa+czwartek | czwartek + piątek | piątek + sobota – 3 osobne kategorie

Pozycja Nagroda finansowa
1. miejsce 500 PLN
2. miejsce 300 PLN
3. miejsce 200 PLN
Pula nagród 3 x 1 000 PLN

Nagrody dodatkowe

Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – junior Kula rotacyjna, pamiątkowy puchar
Najwyższy wynik z pojedynczej gry eliminacyjnej – kobieta Kula rotacyjna, pamiątkowy puchar